Firemní finance > Rizikový management

Rizikový management

Plán na řízení rizik chrání firmu a samotné podnikání před krizovými a nepředvídatelnými situacemi.

Rizika ohrožující ekonomickou stránku firmy a její existenci vůbec. Jsou to především rizika fyzických a materiálních ztrát nebo poškození; odpovědnost za škody způsobené přerušením ekonomické činnosti; odpovědnost za chyby v řízení, např. nesprávné plánování, využívání zdrojů a technologií; odpovědnost za chyby lidského faktoru z nedbalosti; technologická a systémová rizika; politická a sociální rizika, např. stávky, převraty, války a v neposlední řadě rizika z globálních vlivů přírodní povahy.

Risk management neznamená pojistit co se dá! Jde o odbornou analýzu, co je potřeba chránit, definování rizik ohrožující konkrétní  podnikání s přiřazením koeficientu důležitosti a navrhnutí řešení vhodného zabezpečení. Risk management je optimální zajištění chodu firmy za minimum vynaložených prostředků na pojistném. Rozsah pojistných rizik různých produktů pojišťoven se často prolíná a nebo naopak podléhá různým omezením a výlukám. Pro správnou ochranu je nutné nastavit individuální plán.

Naše mateřská společnost FT makléřská, s.r.o. má špičkové risk manažery na českém trhu.

  • Identifikujeme jednotlivá rizika důkladnou analýzou.
  • Vyhodnotíme analýzu dle relevantnosti a významnosti rizik.
  • Navrhneme plán pro řízení rizik s optimální skladbou pojistných produktů.
  • Postaráme se o vaše pojistné portfolio, reagujeme ihned na potřeby a změny.
  • Postaráme se o likvidaci vašich pojistných událostí.

Prostřednictvím risk managementu vám zajistíme bezpečný a plynulý chod činnosti za co nejnižší cenu.

Komplexní služby a servis v oblasti privátních i firemních financí – od rozpočtového plánování přes spoření a renty po financování vašich snů a jejich zabezpečení.

- - -

- - -

- - -

FT finance s.r.o. © 2014 | Vyrobil Wanet, s.r.o.