Firemní finance > Pojištění firem

Ochrana majetku a provozu

Chráníme váš majetek, zajišťujeme bezproblémový chod firmy

Poskytujeme našim klientům odpovídající pojistnou ochranu majetku a celého chodu firmy.

Pro firmy navrhujeme komplexní řešení na základě odborného risk managementu. Na přání klienta připravíme i nabídku jednotlivých oblastí, např. pojištění majetku, odpovědnost zaměstnanců či pojištění firemní flotily aut.

Máme k dispozici průřez celým pojistným trhem oblasti pojištění rizik průmyslu a podnikatelů. V naší nabídce tak naleznete produkty všech významných pojišťoven.  Podstatné oblasti pojištění jsou:

 • Nemovitosti a stavební součásti
 • Movité věci: zásoby, inventář, cennosti a hotovost, věci převzaté, věci užívané
 • Stroje a elektronická zařízení: výrobní vada, vada materiálu, zkrat, chyba obsluhy, úmyslné poškození, pády a nárazy
 • Přerušení provozu
 • Motorová vozidla
 • Odpovědnost za škody či újmy: na majetku a zdraví třetích osob; způsobená vadným výrobkem; vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti či nájmu; v souvislosti s poskytováním služeb (salmonela); vzniklou na věcech zaměstnanců; regresivní náhrady zdravotních pojišťoven a nemocenské; při praktickém vyučování žáků; čisté finanční škody; stažený výrobek; nemajetková újma; pří montáži a demontáži; profesní odpovědnost; za ekologické škody; podzemní a nadzemní vedení; poddolování; spojení, smísení
 • D&O Odpovědnost managementu
 • Stavební a montážní rizika
 • Pojištění přepravy zásilek a nákladu
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění posla

Jsme odborníci na osobní finance a zároveň specialisté na pojištění prostřednictvím špičkových odborníků v naší mateřské společnosti FT makléřská, s.r.o..

Komplexní služby a servis v oblasti privátních i firemních financí – od rozpočtového plánování přes spoření a renty po financování vašich snů a jejich zabezpečení.

- - -

- - -

- - -

FT finance s.r.o. © 2014 | Vyrobil Wanet, s.r.o.